1 בנין מסחריים בתל אביב

 • ₪ 20,400,000עסקים
  בנין בתל אביב
  מניב כיום כ 1,100,000 ש"ח בשנה. מרתף ומעליו קומת קרקע +קומת ביניים+ 3 קומות אשר ...
  רחובלבנדה
  חדרים
  קומה

  פרטים